Artificial Intelligence

Artificial Intelligence

De wereld blijft in hoog tempo veranderen door de inzet van steeds weer nieuwe technologieën op uiteenlopende terreinen zoals slimmere productiemethoden, circulaire economie, de energietransitie, sales & marketing, research, softwareontwikkeling of zelfs het genereren van (behoorlijk adequate) teksten.

Nieuwe technologie zorgt niet alleen voor slimme oplossingen maar betekent waarschijnlijk ook dat diverse beroepen binnen een aantal jaren zullen verdwijnen – of in ieder geval ingrijpend van karakter zullen veranderen. Denk aan programmeurs, tekstschrijvers, ontwerpers, vertalers, juridisch assistenten, medewerkers klantenservice en allerlei onderzoekers en analisten.

Erg is dat natuurlijk niet, want wie mist tegenwoordig nog de lantaarnopsteker, de klompenmaker of de meer recent uitgestorven pompbediende.

De proef op de som: ChatGPT

Het leuke van deze tijd vind ik dat sommige nieuwe technologieën voor iedereen beschikbaar zijn. ChatGPT bijvoorbeeld. Maar beschikbaar betekent nog niet meteen nuttig. Hoe zou ik er zelf gebruik van kunnen maken?

Op een dag dat het Nederlands elftal moest voetallen tegen Griekenland, vroeg ik zo’n zes uur voor de wedstrijd wat de stand zou worden. Hoewel AI met voldoende cijfermateriaal wel een waarschijnlijke uitslag zou kunnen genereren antwoordde ChatGPT: “Dat kan ik niet voorspellen”.

Okee, dan maar even vragen naar de stand van de wedstrijd tegen Frankrijk vorige week. Opnieuw een teleurstelling: “Ik ben nog niet bijgewerkt tot vorige week”. Dat deed me erg denken aan een oudere vriend die feilloos kan vertellen over 20 jaar geleden, maar van vorige week niets meer weet.

Is er sprak van plagiaat?

Dat bijwerken zette me overigens ook aan het denken. Als ik AI zoals ChatGPT iets laat produceren pleeg ik dan plagiaat omdat het werk van anderen wordt gebruikt? En dan niet één persoon maar heel veel anderen? Kan ik iets unieks laten maken of krijg ik altijd een soort samenvatting van talrijke, wellicht wel unieke bronnen? En is het uiteindelijk niet tóch leuker en bevredigender om echt vanaf nul helemaal zelf iets te produceren?

Ondanks mijn eenvoudige test weet ik nog steeds niet goed wat ik nu van dat AI moet denken. Ik kan er waarschijnlijk niet meer omheen, maar heb toch ook het gevoel dat echt uniek zijn je nog steeds meer plezier en resultaat zal geven. Misschien moet ik eens proberen om een vraag te stellen en om een volstrekt uniek antwoord te vragen.. je weet maar nooit.

Bekijk ook

Hoe kunnen wij u helpen?