Dit is hoe we werken

We werken altijd vanuit een heldere business case waarin geformuleerd wordt wat het te bereiken resultaat is en welke weg we daarvoor bewandelen. Om van een verandering een verbetering te maken moet een oplossing voldoen aan drie criteria: wenselijkheid, haalbaarheid en maakbaarheid.

Wenselijkheid

Eerst luisteren dan fluisteren
Wat komt in aanmerking voor verbetering? Wat zijn de meest urgente problemen of zorgen? Vaak weet u wel waar de schoen wringt maar heeft u nog geen oplossing paraat. Verbetertrajecten kunnen overigens heel goed kleine projecten zijn. We werken stap voor stap en iedere stap levert waarde op. U zit nooit langdurig aan ons vast en heeft maximale controle.

Haalbaarheid

Zonder fundament bouw je een kaartenhuis
Of een oplossing haalbaar is hangt in belangrijke mate af van de context van uw organisatie. We analyseren de relevante werkprocessen en brengen uw bestaande IT-systemen, applicaties en koppelingen in kaart. Daarnaast zorgen we voor voldoende grip op voortgang en acceptatie. Zo bent u zeker van een passende en vooral ook duurzame verbetering.

Maakbaarheid

Hergebruik drukt kosten en kopen kan altijd nog
Grote investeringen in software zijn niet nodig wanneer de kosten van software worden gerelateerd aan gebruik. Het risico is gering en er ontstaat geen lock-in. Is er geen behoefte meer, dan stopt u gewoon. Wij realiseren vaak applicaties met bestaande componenten die u huurt zolang als dat nodig is. Geen langdurige verplichtingen dus, wel snel resultaat.

Praktijkvoorbeelden

Case: Heldere wensen, haalbare oplossingen

Case: Nieuw businessmodel zorgt voor voorspelbare autoleaseprijs

Case: Andere kijk op Profit & Loss

We bedenken het niet alleen, we realiseren het ook. En dat is beloofd

Hoe kunnen wij u helpen?