IT-architectuur

Case: Heldere wensen, haalbare oplossingen

1. Vraag

Een klantorganisatie had behoefte aan een centraal kennissysteem voor het registreren en uitwisselen van informatie door medewerkers. Het systeem is essentieel voor het correct uitvoeren van operationele taken. Informatie wordt decentraal verzameld en centraal opgeslagen. Om effectief om te gaan met de grote hoeveel beschikbare kennis was een goede zoekfunctie essentieel.

2. Actie

De IT-architect van Business Whisperers heeft samen met de klant en de softwareleverancier nagedacht over de integratie van content en zoekmachine. Hiervoor is een architectuur opgesteld waarin de behoefte en de oplossing zorgvuldig op elkaar zijn afgestemd.

In een aantal interactieve sessies is de architectuurweergave, de zgn. architectuurplaat, gedeeld en verrijkt met wederzijdse kennis. Daardoor ontstond een gelijkluidend, volledig en controleerbaar beeld van de wensen van de organisatie. Gezien de grote hoeveelheid data was de plaat niet direct compleet, maar konden aanvullingen, veranderingen en nieuwe inzichten vanuit de gedeelde plaat samenhangend worden verwerkt.

3. Resultaat

Het project is naar volle tevredenheid van alle betrokken partijen uitgevoerd en opgeleverd. De centraal gestelde architectuurplaat heeft gedurende het project gediend als doelstelling voor het eindresultaat en is als ‘praatplaat’ op elk niveau van de organisatie begrepen. Business Whisperers heeft er daarmee vooral aan bijgedragen om heldere wensen te formuleren en in lijn te brengen met een haalbare oplossing. Toegepaste architectuur bij uitstek dus.

Hoe kunnen wij u helpen?