Werken aan een MVP? Vergeet de architectuur niet!

Werken aan een MVP? Vergeet de architectuur niet!

Het voordeel van het (agile) ontwikkelen van een Minimum Viable Product (MVP) is dat het team zich kan richten op wat het belangrijkste is voor de gebruikers. Verspilling van tijd en middelen wordt daardoor zoveel mogelijk voorkomen.   

Het product wordt iteratief verbeterd dankzij continue gebruikersfeedback. Welke kernfunctionaliteit heeft prioriteit? Wat behoeft verbetering? Zo bouw je stap voor stap aan een toekomstbestendige, werkende oplossing met een minimum aan functies. 

De ontwikkeling van zon MVP vereist echter wel een gedegen en goed doordachte architectuur. Helaas is het mijn ervaring dat architectuur niet of te laat wordt beschouwd als een centraal onderdeel van de softwareontwikkeling.    

Het risico van de nadruk op snelheid 

De focus op snelheid om een MVP te ontwikkelen kan tot ongewenste compromissen leiden. Het risico van een eenzijdige nadruk op de voortgang is technische schuld, vooral bij aanzienlijke veranderingen in de toekomst. Technische schuld in de vorm van kosten om problemen op te lossen, code te herstructureren en toenemende complexiteit.   

Er ontstaan integratieproblemen binnen het MVP bij uitbreidingen met nieuwe, cruciale functies en koppelingen die alleen opgelost kunnen door ingrijpende herzieningen, met kans op een bloemkooleffectin de software.  

Het rendement van goede architectuur 

Goed doordachte architectuur, vanaf de start van een project, draagt bij aan het succes van een MVP. Architectuur zorgt ervoor dat een oplossing schaalbaar en toekomstbestendig is. Het draagt bij aan de snelheid van ontwikkelen. En het verdelen van de software in behapbare modules maakt het makkelijker om functies te ontwikkelen, te testen, toe te voegen en te onderhouden.  

Verder levert architectuur een belangrijke bijdrage aan stabiliteit, betrouwbaarheid en de veiligheid van een oplossing. Het kan zelfs zorgen voor een betere gebruikerservaring. Het behoeft denk ik nauwelijks uitleg dat met de juiste architectuur onnodige kosten en werkzaamheden in de toekomst worden vermeden.   

Er is kortom een goede balans nodig tussen architectuur als basis voor een degelijke, efficiënte en duurzame oplossing en de MVP-filosofie om de gebruiker centraal te stellen en continu feedback te verzamelen. Met die balans blijft een softwaretoepassing ook in de toekomst goed afgestemd op de behoeften en wensen van de gebruikers. 

Bekijk ook

Hoe kunnen wij u helpen?