De rol van de Business IT-architect

De rol van de Business IT-architect

Iedere klantorganisatie voert met regelmaat veranderingen door op het gebied van processen, informatievoorziening en ICT. En vrijwel altijd zijn daar meerdere afdelingen en dus veel mensen bij betrokken.  Snel en efficiënt leveren kan dan alleen met:

  • Goede onderlinge afspraken tussen alle betrokkenen
  • Duidelijkheid over verantwoordelijkheden
  • Een integrale planning en aansturing

Toch blijkt dat vaak nog knap lastig, vooral naarmate een organisatie groter is en mensen ook fysiek verder van elkaar werken. Regelmatig worden er dan specifieke oplossingen bedacht, zonder totaaloverzicht en ook niet organisatiebreed gedragen. En dat werkt dus niet.

De Business IT-architect is degene die zich richt op het algehele belang van de organisatie en het totaalplaatje in de gaten houdt. Hij legt de verbinding tussen alle stakeholders en dat betekent: de mensen aan boord krijgen en aan boord houden.

De architect maakt de samenhang tussen de processen inzichtelijk, verbetert waar dat nodig is en stuurt op duurzame oplossingen. Op gezette tijden kwaliteitscontroles uitvoeren hoort daarbij.

Het is mijn taak als Business IT-architect om te ontdekken wat de echte wensen en behoeften zijn, wat er echt nodig is. En om vervolgens de business te verbinden met de informatietechnologie en de omgeving waarin IT-oplossingen moeten gaan draaien.

Alleen op die manier ben je in staat om -heel pragmatisch en efficiënt- producten en diensten te leveren die doeltreffend aansluiten bij de bedrijfsdoelstellingen van de opdrachtgever. En dat is precies onze ambitie bij Business Whisperers.

Meer weten? Onze Business IT-architect Martin praat graag met je verder.

Bekijk ook

Hoe kunnen wij u helpen?