Berichten van cees.picauly@businesswhisperers.com

Berichten van cees.picauly@businesswhisperers.com

De wereld om ons heen is in toenemende mate data-gedreven. Met een gigantische hoeveelheid informatie en tal van mogelijkheden om data te ontsluiten. Al die informatie wordt steeds dynamischer en daardoor moeilijker grijpbaar, maar behoort ook de de meest waardevolle activa van een bedrijf of organisatie.

We zien overal een sterke groei van front end applicaties, zoals web-apps en mobiele apps, om data in de back end systemen te kunnen ontsluiten.  Als Business IT architect focus ik me bij onze opdrachtgevers onder andere op het architectuurprincipe van eenmalige opslag van gegevens en het meervoudige gebruik daarvan.

De laag tussen frontend en backend moet sturing geven aan de ontsloten data en heeft businesslogica nodig om informatie op maat te bieden.

Een zogenaamde datahub geeft invulling aan deze gewenste sturing. Zon hub is niets meer of minder dan een verzameling informatieservices die men naar behoefte kan afnemen om dataintegratie te realiseren. Met kennis van de service oriëntatie en decompositie van het applicatielandschap in logische informatieservices, ontdek je welke data op welke manier ontsloten moeten worden. 

Het verstrekken van data voor business vraagstukken wordt daarmee centraal gesteld. De datahub is dus businessgedreven en bovendien leverancier-onafhankelijk en te integreren binnen het applicatielandschap. 

Organisaties krijgen zo sneller toegang tot relevante data en kunnen daardoor ook sneller verbeteren en innoveren. Verder is een datahub een oplossing om informatiesilos af te breken. In informatiesilos bevinden zich data die (onbedoeld) geïsoleerd zijn van andere delen van het systeem van een organisatie.

Met een datahub koppel je systemen op een beheersbare manier en haal je meer waarde uit je data. Zo creëer je nieuwe kansen en neem je volop deel aan de digitale economie.

Bekijk ook

Hoe kunnen wij u helpen?