De bedrijfsprocessen worden beschreven. Allereerst het primaire proces (bv order-to-cash), maar ook ondersteunende processen zoals procure-to-pay, of human resources.

Per processtap wordt ingevuld door welke software-oplossing de functionaliteit wordt ondersteund. Zo wordt snel inzichtelijk welke functionaliteit niet of niet volledig wordt ingevuld, en welke integratiepunten er zijn tussen de verschillende software-oplossingen.

 

Met kleuren kan worden aangegeven met welke software-oplossing een deelproces wordt onderrsteund. Hiermee wordt de link gelegd met het applicatielandschap.