quote_Staytec.png

Staytec Groep is een VCU gecertificeerd uitzend- en detacheringsbureau dat zich primair richt op technische functies binnen het bedrijfsleven. Staytec Detachering verzorgt het uitzenden en detacheren van elektrotechnisch uitvoerend personeel zoals Elektromonteurs,  Zelfstandig monteur, 1e Monteur of Technicus. Maar ook leidinggevend monteurs en meewerkend voorman.

Als leerbedrijf van Kenteq biedt Staytec Detachering de mogelijkheid aan onze medewerkers zichzelf verder te ontwikkelen. 

De uitgangssituatie.

Staytec wenst de organisatie klaar te stomen voor de toekomst en voor toekomstige groei. Door de bedrijfsprocessen opnieuw in te richten, kan ambitieuze groei in de omzet gerealiseerd worden, zonder een overeenkomstige groei van de kosten.

De aanpak

Alle processen zijn opnieuw in kaart gebracht. De primaire processen (leidend tot facturering) zijn opgesplitst in deelprocessen voor de account managers (commercie), verkoopondersteuning en back office (hoofdkantoor).

Het ontkoppelpunt tussen de vestigingen en het hoofdkantoor is hiermee eenduidig vastgelegd en daarmee de dienstverlening die het hoofdkantoor biedt ter ondersteuning van de vestigingen.

Staytech heeft de structuur van de organisatie aangepast en is effectiever geworden.

Business Whisperers heeft daarbij geholpen maar kon ook gemakkelijk weer uitfaseren omdat de bijdrage tevens heeft geleid tot een overdracht van kennis. Na de initiële inspanning van het verandertraject is deze nieuwe werkwijze nu de normale werkwijze geworden.

De resultaten

De communicatie tussen hoofdkantoor en vestigingen is sterk verbeterd, iedereen weet welk organisatie-onderdeel en welke persoon waarvoor verantwoordelijk is.

Inefficiënte stappen in specifieke bedrijfsprocessen zijn onderkend en hiervoor zijn verbeterprojecten gedefinieerd en opgestart.

De doelstellingen en de werkelijke omzet van de account managers zijn verhoogd, doordat zij minder tijd hoeven te besteden aan administratieve taken en ondersteuning.

Er is een nieuwe account manager aangenomen, met een nieuw verkoop-domein.

 

Anja Boot, Financieel Directeur van Staytec: “Door het traject met Business Whisperers heeft het management meer grip op de resultaten, er is er meer rust gekomen, iedereen weet wat van hem of haar verlangd wordt. We zien dat bij de aanname van nieuwe medewerkers. Het werk en de focus is direct duidelijk en de inwerkperiode is kort omdat de werkzaamheden snel overdraagbaar zijn. Dat inzicht is het belangrijkste winstpunt”.